Parkfestijn 2019

Het parkfestijn wordt dit jaar gehouden op zondag 19 mei.
Net als voorgaande jaren gaan we er ook dit jaar weer een gezellige dag van maken.
Zodra het programma definitief is, wordt het op de website geplaatst.

Noteer de datum alvast in uw agenda.
Tot 19 mei!