Evaluatie speel-beweegtuin Wandelpark

Op woensdag 5 september 2018 organiseerden zeven initiatiefnemers, te weten Wijk Overleg Platform (WOP),
Stichting de Schakelring, Stichting Parkpaviljoen, Gemeente Waalwijk, Thuis met Dementie, ContourdeTwern en Stichting Wandelpark Waalwijk een bewonersbijeenkomst voor het realiseren van een speel-beweegtuin.

Klik hier voor een korte impressie/evaluatie.