Speel-, beweeg- en beleeftuin in wandelpark

Er is deze week in het wandelpark gestart met de aanleg van de speel-, beweeg- en leeftuin.

De speel- en beweegtuin is bedoeld voor iedereen, maar vooral ook voor ouderen met een handicap en dementie.
Deze week is de libel geplaatst.  Een 8 meter lange libelle waarop je mag klauteren.

Achterin het park is er een begin gemaakt voor een poel. Er wordt een pad omheen gelegd. In het voorjaar komt er een vlonder overheen.
Ook komen er planten met allerlei kleuren en geuren.

Op de plek waar vroeger de speeltuin was, komt nu een speelzone met banken, stapstenen, boomstronkjes en een speelboom.