Onze missie en visie

Het Wandelpark verdient een kwaliteitsimpuls en een hoger onderhoudsniveau om bij te dragen aan een aantrekkelijke woonomgeving en om voor Waalwijk als geheel toegevoegde waarde te krijgen als sociale en educatieve ontmoetingsplaats.

Inleiding
Het actiecomité van vrijwilligers dat in mei 2015 het eerste Parkfestijn in het park organiseerde heeft op 23 november van dat jaar de Stichting Wandelpark Waalwijk opgericht. Zij wil de negatieve spiraal van verwaarlozing en verloedering van dit unieke stadspark doorbreken.

Ontstaan en ligging van het wandelpark
Bij zijn installatie in 1946 vond burgemeester Lambooy dat Waalwijk arm was aan groen en bloemen. In 1949 besloot de gemeenteraad om een groot deel van de van de tuin met exotische bomen van de familie Raming – gelegen aan de Burg. Moonenlaan – aan te kopen en te bestemmen voor de aanleg van een gemeentelijk wandelpark. Op 20 mei 1950 werd de tuin opengesteld als “Wandelpark”. Zie ook http://waalwijkwiki.nl/wiki/Wandelpark

Drie aspecten bepalen het unieke karakter van het park: een klassiek park in Engelse stijl met een groot aantal bijzondere bomen en met – aangrenzend in de Burg. Moonenlaan – het oorlogsmonument. Juist door zijn onopvallende ligging valt het park bij binnenkomst op als een verborgen pareltje. Het park is ook voor veel inwoners van Waalwijk een begrip: het wandelpark. Het grenst aan de noordkant aan het beukenlaantje (1893), dat uitkomt in de Grotestraat, aan de begraafplaats (1870) van de protestantse gemeente, park Plantlust en een aantal achtertuinen aan de Van Brederodelaan, Burg. Moonenlaan en Mr. van Coothstraat.

Onze visie
Juist in een tijd waarin parken vaak worden gezien als een dure kostenpost neemt de stichting het voortouw om gemeente en inwoners te overtuigen van het potentieel van het wandelpark als groene oase ten behoeve van ontspanning en bevordering van de sociale cohesie. Zij wil in de komende jaren in goede samenwerking met de gemeente een duurzaam kwaliteitspark realiseren. Voor dit ambitieuze project zoekt zij niet alleen het benodigde draagvlak, maar ook vrijwilligers, donateurs en sponsors ter verlichting van de kosten van de renovatie en het beheer van het park.

Onze missie
De stichting werpt zich belangeloos op voor het behoud en de duurzame verbetering van het wandelpark, een uniek cultureel erfgoed en groene oase dichtbij het stadscentrum met o.a. een aantal bijzondere bomen van bijna 100 jaar oud.

De Stichting ziet zich als de katalysator van burgerinitiatieven in en rond het park en richt zich in de eerste plaats op de renovatie en herinrichting van zowel beplanting als uitrusting. Zij vraagt hierbij speciale aandacht voor de groeikansen van bomen, met name de bescherming van de kapitale bomen. Om meer bezoekers te trekken dient het park vooral   kindvriendelijk te zijn en een sociale en educatieve functie te gaan vervullen. De veiligheid in en het respect voor het park en haar bezoekers vormen hiertoe een randvoorwaarde. Een duurzaam kwaliteitspark, dat wil uitnodigen tot genieten, ontspannen en ontmoeten, vereist bovendien een hoog onderhoudsniveau.

Bovengenoemde ambities zijn in de komende jaren slechts te realiseren in samenwerking met de gemeente, de gemeenteraad en lokale organisaties en met hulp en steun van sympathisanten. De stichting streeft ernaar om met behulp van vrijwilligers, donateurs en sponsors de kosten van renovatie en beheer voor de gemeente te reduceren. Op deze manier wil de Stichting zich waarmaken als spreekbuis van sympathisanten en als een serieuze gesprekspartner, vooral van de gemeente, teneinde het park hoog op de agenda te houden en invloed uit te oefenen op de noodzakelijke kwaliteitsslag.