Bestuurlijke informatie

De bestuursleden van Stichting Wandelpark Waalwijk

Dubbelklik op de foto voor een vergroting

 

 

 

 

 

 

Achterste rij van links naar rechts: Geert de Kort, Ingrid de Jong,  Wim van Mossel Gemma van Bracht en Jan-Bert Aarts
Vooraan van links naar rechts: Maikel Snels en Theo van Bracht

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Theo van Bracht – voorzitter
Geert de Kort – penningmeester
vacature: secretaris

Het bestuur en alle vrijwilligers werken onbezoldigd.

RSIN-nummer:  855742616


Visie en doelstelling van het Wandelpark:

Visie

Het Wandelpark Waalwijk verdient een kwaliteitsimpuls en een hoger onderhoudsniveau om bij te dragen aan een aantrekkelijke woonomgeving en om voor Waalwijk als geheel toegevoegde waarde te krijgen als sociale en educatieve ontmoetingsplaats.

Doelstellingen Stichting Wandelpark Waalwijk

  • De stichting werpt zich belangeloos op voor het behoud en de duurzame verbetering van het wandelpark en richt zich op de renovatie en herinrichtingvan zowel beplanting als uitrusting.

De werkzaamheden in dit kader zijn het wekelijks onderhouden met vrijwilligers van het park zoals snoeien, zwerfafval verwijderen, wieden, zaailingen verwijderen, herbeplanting en grondverbetering

  • Zij realiseert het benodigde draagvlak door met vrijwilligers, donateurs en sponsors de kosten van de renovatie en het beheer van het park te verlichten

Door het park te verfraaien en jaarlijks een parkfestijn organiseren trekt het bezoekers en wordt draagvlak gerealiseerd

  • Zij streeft naar een veilige en mooie omgeving voor de bezoekers van het Wandelpark en voor de bewoners in de omgeving en tracht hiermede tevens te bereiken dat onregelmatigheden, overlast en vernieling in en om het Wandelpark worden voorkomen.

Meldingen van overlast door omwonenden aan de gemeente geven informatie en er wordt actie op ondernomen. Door periodiek overleg met politie en BOA’s krijgt de stichting inzicht hoe een leefbare omgeving in en rond het park gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over onze visie en missie vind u hier.