Uitslag Enquête oktober 2017

5-12-2017:
Om een goed beeld te krijgen hoe inwoners van Waalwijk over het wandelpark Waalwijk denken, heeft de Stichting Wandelpark Waalwijk in juli en oktober 2017 een enquête uitgezet. Er is gebruik gemaakt van sociale media (facebook en website) en door verspreiding van 700 flyers in verschillende wijken van de gemeente Waalwijk.

De gegevens van beide enquêtes zijn samengevoegd. In totaal hebben 212 geënquêteerden de enquête ingevuld. Hierbij geven wij u, in grote lijnen, de resultaten van de enquête:

Vraag 1 t/m 5 samengevat:
De reacties zijn van mensen van 60 jaar en ouder (63%), vervolgens tussen 40 en 59 jaar (30%) en tot 40 jaar (7%). Het merendeel komt uit het centrum van Waalwijk (54%).

De meeste geënquêteerden bezoeken het park minstens 1x per maand (39,02%) en bekijken het park als recreant of passant (50%).

De belangrijkste functie van het park vindt men: het maken van een wandeling, recreëren (63%) het genieten van groen en vogels (49%) en ook het bezoeken van het park met (klein)kinderen scoort hoog (20%).

Vraag 6: Wat stoort u aan het park?
Het meeste stoort men zich aan de onveiligheid, overlast door hangjongeren en zwervers (47%) en het drank- of drugsgebruik (32%).

Vraag 7: Welke verbeteringen in het park vindt u belangrijk? Geënquêteerden gaven hun mening (1 = minst belangrijk, 8 = meest belangrijk).
Een beweegtuin/speelobjecten (5,5), een beeldentuin en/of muziekkiosk (5,0) een vijver met een fontein (4,0), zitmeubilair en recreatiemogelijkheden (3,5).

Vraag 8: Heeft u gehoord van onze oproep om aandacht vanwege de staat van het park?
Deze vraag had ook betrekking op bekendheid van het park en het parkfestijn.
87% heeft gehoord van het Parkfestijn en 60% heeft het Parkfestijn al eens bezocht.
74% heeft gehoord van onze oproep om aandacht vanwege de staat van het park.
49% kende onze facebookpagina en onze website

Vraag 9: Heeft u nog opmerkingen of adviezen?
Naast de vele complimenten werden hier ook veel dezelfde opmerkingen/adviezen gegeven. o.a. de staat van het meubilair, de kwaliteit van paden en poorten, kwaliteit borders en te weinig bloeiende bloemen en perken, saai en vrijwel geen diversiteit, als ook het organiseren van meer activiteiten in het park.

Als u de enquête heeft ingevuld, willen wij u hartelijk danken voor uw inbreng, opmerkingen en adviezen. Wij nemen deze resultaten mee in onze toekomstige plannen voor het wandelpark.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Wandelpark Waalwijk