Bijeenkomst 5-9-2018: Speel-beweegtuin in Wandelpark Waalwijk

Op 5 september 2018 vonden twee actieve bewonersbijeenkomsten plaats in het Parkpaviljoen.

Het doel van deze bijeenkomsten was buurtbewoners en andere geïnteresseerden betrekken bij de ontwikkeling van een speel-beweegtuin in het wandelpark van Waalwijk.

Tijdens twee interessante bijeenkomsten werden de buurtbewoners en andere belangstellenden uitgedaagd om vernieuwende ideeën in te brengen; er waren per bijeenkomst ongeveer 13 personen aanwezig.

Door gebruik te maken van een nieuwe methode o.l.v. Jaco van Rijsbergen van Stichting Wandelpark Waalwijk verliepen de sessies efficiënt en kon iedereen zijn ei kwijt. Binnen een tijdsbestek van slechts twee uur per bijeenkomst lagen er aan het eind van iedere sessie bijzondere vondsten, denkbeelden en oplossingen voor speelplekken en een beweeg-zintuigentuin.

De komende maanden gaat de werkgroep* aan de slag met het resultaat en zal met een tussentijdse evaluatie de deelnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

*De werkgroep bestaat uit zeven initiatiefnemers, te weten het Wijk Overleg Platform (WOP), Stichting de Schakelring, Stichting Wandelpark, Stichting Parkpavil­joen, Gemeente Waalwijk, Thuis met Dementie en ContourdeTwern