Speel-beweegtuin in Wandelpark

De afgelopen periode is er een initiatief ontstaan om in ons mooie Wandelpark een speel-beweegtuin te realiseren waarbij ook natuureducatie en natuurbeleving een belangrijke rol krijgen.

De zeven initiatiefnemers, te weten Wijk Overleg Platform (WOP),
Stichting de Schakelring, Stichting Parkpaviljoen, Gemeente Waalwijk, Thuis met Dementie, ContourdeTwern en Stichting Wandelpark Waalwijk hebben inmiddels als werkgroep een ontwerpvisie en een eerste programma van eisen uitgewerkt.

Op 5 september zijn er twee bijeenkomsten: die beide starten in het Wandelpark en wordt vervolgd in het Parkpaviljoen (Grotestraat 154a).
De eerste bijeenkomst start om 15.00 uur en duurt tot maximaal 17.00 uur.
De tweede bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om maximaal 21.00 uur.

Wij nodigen u van harte uit om langs te komen en een actieve bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst. En vooral ook uw (klein)kinderen zijn welkom om mee te denken.

Klik op de foto’s voor nadere informatie.