Showboringen door archeoloog Jan-Willem de Kort

Archeoloog Jan-Willem de Kort

De heer Jan-Willem de Kort werkt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is specialist veldarcheologie en paleo-ecologie.

Talkshow “Parkpaviljoen op zondag” (zondag 17 mei 12.00-13.30 uur)

Hij zal vertellen over de verschillende geologische lagen die zich onder het wandelpark bevinden, de plantengroei die hoort bij de verschillende lagen en archeologische betekenis. Hij begint ongeveer een half miljoen jaar geleden en eindigt in de negentiende eeuw.

Rondje in het park

Met een grondboor zal hij de bodemlagen onder het park laten zien en aan de hand hiervan zal hij de geschiedenis van het park schetsen Hij zal na de talkshow om 14:00 en om 15:00 uur telkens een rondje doen van maximaal drie kwartier en zet dan per keer drie boringen uit in het park.

Verzamelen bij het Parkpaviljoen.